Konsert

BAJAZZ: Not on the guestlist

Duo som improviserar på instrument som er tukla med - underholdande med masse energi og leik

Sardinen USF
Søndag 6. april
Dørene opner kl. 13
Konsertstart kl. 14

OLE MOFJELL, preparerte trommer og diverse instrument
NATALIE SANDTORV, røyst og diverse instrument

Duoen utforskar improvisert musikk gjennom preparerte instrument. Nokre gongar med elektronikk, andre gongar reint akustisk. Bunnlinja dreier rundt alternative måtar å bruke eller misbruke røysta på, og/eller spele på trommer ved hjelp av strengar, lim, skruar eller fjærer. Energi og leik er viktige ingrediensar i NOTGL si lydverd.
Kombinasjonen av improvisasjon, røyst og preparert tromme gjer dette til ein makelaus og spanande konsert fylt med musikalsk leik, undring og underhalding.

Bajazz er Bergen Jazzforum sin konsertserie myntet på barn og barnefamilier.
Målgruppen er fra spedbarn til 10 år, og har som intensjon å tilby opplevelser noe utenom den masseeksponerte barneunderholdningen og fremme tidlig rekruttering til musikkfeltet.
Musikerne er profesjonelle og vektlegger en åpen og musikalsk kommunikasjon med barnet, Bajazz er en idealistisk ikke-kommersiell virksomhet drevet av Bergen Jazzforum.
Billettprisene ligger på et konsekvelnt lavt nivå og koster 50,- for voksne og barn.

Barn under 2 år kommer gratis inn.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.