Film

FILM: Reisen til havet - Arne Skouen

Reisen til havet er nummer tre i rekken av Skouen-filmer med psykiske lidelser som tematikk. Synne Skouen og Erik Bye har hovedrollene.

Torsdag 14. no. kl. 19.00
Søndag 17. nov. kl. 21.00
Kr 80 ordinær
Kr 40 medlemmer
Medlemsskap kr 100
Billettsalg ved inngangen like før visning.

I Reisen til havet møter vi femten år gamle Pinne, en psykotisk jente som har rømt fra en barneanstalt. Målet for flukten er havet, som mer er Pinnes bilde av friheten enn et konkret reisemål. Hun blir tilbudt skyss av den jordnære lastebilsjåføren Hilmar og takker nølende ja. Pinne er forskremt og innesluttet, men ved hjelp av medmenneskelig intuisjon og varme, lykkes Hilmar gradvis i å bryte gjennom forsvarspanseret hennes og oppnå kontakt. På en bensinstasjon som han oppsøker fordi bilen har fått motorstopp, blir Hilmar for første gang klar over at Pinne er etterlyst. Hilmar står plutselig overfor et dilemma: Skal han varsle politiet eller ta henne med seg videre?

Reisen til havet er nummer tre i rekken av Skouen-filmer med psykiske lidelser som tematikk. Nærmere bestemt tar trilogien for seg barn med mentale problemer og måten de blir tatt vare på av samfunnet. I de to foregående filmene (Om Tilla og Vaktpostene) var jentene beskyttet av henholdsvis familie og institusjon. Denne gangen er jenta overlatt til seg selv, og blir avhengig av hjelp fra mannen i gata.

Ikke alle vet at Erik Bye hadde dramautdannelse og teatererfaring bak seg da han i Reisen til havet fikk en forsinket debut som filmskuespiller. Enda viktigere er kanskje hans livserfaring og medfødte begavelse. Med sin naturlige generøsitet, sin uhøytidelige og barske omgangsform var Norges Clark Gable (som Arne Hestenes kalte ham etter å ha sett filmen) perfekt i rollen som medmennesket Hilmar, og i seg selv grunn god nok til å se filmen.

 CiO/red.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.