Teater

Happy Gorilla Dance Company: Dog ma'am good

Happy Gorilla Dance Company fikk oss alle til å sovne under Happy Nap Shop på Oktoberdans i fjor. Denne gang infiltrerer HGDC Norges supergruppe innen svartmetallsjangeren, Vulture Industries.

Vises 29. november + 30. november kl. 19.00
Studio USF
Kr 220/110
Forsalg på Billettservice.no

Dog ma’am god er en forestilling om sannhet som relativt begrep. Den handler om vårt behov for å definere oss selv og vår verden ved hjelp av konstruerte, ufeilbarlige systemer eller dogmer, om vårt behov for å tro og for å rettferdiggjøre vår eksistens, om vår hang til mening og angsten for tomrommet. Ved kjernen av ethvert dogme ligger sannheten som ikke kan rokkes ved eller endres uten å undergrave hele systemet. Sannheten kommer til deg gjennom ord, gjennom språk. Sannhet er noen ganger mer merkverdig enn fiksjon. Det er på høy tid at vi innser at det er fånyttes å prise lyset dersom ingen kan se. Det er mye mer behov for å lære bort kunsten å se og være skeptisk til det dogmatiske ordets kunst.

Dog ma’am god er teaterversjonen av Turning Golem som presenteres under teaterfestivalen METEOR 2013 i oktober.

Av og med: Happy Gorilla - Susanne Irene Fjørtoft, Kjartan Andersen, Tijmen Legemaate. Vulture Industries - Bjørnar Erevik Nilsen, Øyvind Madsen, Eivind Huse, Tor Helge Gjengdal, Kyrre Teigen. Lys/design: Leo Preston og Costin Chioreanu. Støttet av: Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.