Møte

Kulturrådets årskonferanse 2013

Tema for årets konferanse er kultur, demokrati og medborgerskap.

Kulturrådets konferanse går over to dager; 13. og 14. november.

Årets viktigste kulturkonferanse finner sted mellom to store, nasjonale markeringer som tematiserer demokrati: stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet 2014. Demokrati, ytringsfrihet og mangfold er også målene for norsk kulturpolitikk i Kulturutredningen 2014.

Med dette som utgangspunkt ønsker rådet på årets konferanse å sette fokus på begreper som deltakelse, kulturelle rettigheter, engasjement og kunstnerisk aktivisme. Hvordan konkretiseres målene om demokrati, ytringsfrihet og mangfold i kulturpolitikken, og på hvilken måte påvirker dette kunst- og kulturlivet? Hvilken rolle kan og skal kulturlivet spille når det gjelder å sikre et levende og inkluderende demokrati? Og hvordan kan kunstnere samtidig ivareta sin individuelle rett til å utvikle kunsten fremfor å tilslutte seg overordnete politiske mål?

Kom til Bergen og opplev foredrag, diskusjoner og kunstneriske innslag fra blant andre: Dror Feiler (SE), Michael Edson (US), Karen Bue (DK), Elaine Gurian (US), Nick Winterbotham (UK), Henrik Zipsane (SE), Olga Dysthe, Vanessa Baird, Sara Azmeh Rasmussen, Bjønnulv Evenrud og Svein Bjørkås

Påmeldingen åpner 30. august.

Se Kulturrådets nettsider for påmelding og detaljert program.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.