Film

Film: HAMLET, regi Laurence Oliver 1948

Hamlet. Regi: Laurence Oliver, Storbritannia, 1948. Manus: Laurence Olivier og Alan Dent, etter et stykke av William Shakespeare. Foto: Desmond Dickinson. Musikk: William Walton. Medv: Laurence Olivier, Basil Sydney, Eileen Herlie, Felix Aylmer, Jean Simmons m.fl. DCP, s/hv, 2 t 22 min. Hamlet ”Hamlet” fremføres sjelden i sin helhet, men Oliviers versjon virker likevel uvanlig forenklet og innstrammet. Olivier følte seg tvunget til å fjerne over halvparten av den opprinnelige teksten, og beskrev filmen som et forsøk på å skildre ”a nearly great man – damned by the lack of resolution”. Handlingen er plassert i en nærmest abstrakt versjon av Helsingør slott. Filmen er i svart/hvitt og det brukes i stor grad dypfokus-linser der både for- og bakgrunn er i fokus samtidig. Denne teknikken gjør det dessuten mulig med lengre opptak uten klipp. Det åpnes for særegne kunstneriske grep, som Olivier vet å utnytte til det fulle. Slottet fremstår som en surrealistisk, stilisert labyrint, med sine store rom, korridorer, buer og trapper. Det vokser frem som et suggestivt bilde av sinnets irrganger, ikke minst på grunn av bruken av kamerakjøringer gjennom slottet, som kretser rundt personene eller fanger dem i bevegelse. Det vandrende kameraet blir et uttrykk for Hamlets mentale tilstand: Det lenker objekter assosiativt sammen slik bevisstheten gjør det når den beveger seg fra tanke til tanke. Det bevegelige kameraet kan også implisere skiftende synspunkter, og Oliviers Hamlet er kanskje fremfor alt nettopp en film om ambivalens og tingenes mangesidighet. olep/red.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.