Film

FILM: THE VELVET UNDERGROUND AND NICO - regi Andy Warhol 1967

THE VELVET UNDERGROUND AND NICO Regi: Andy Warhol, USA, 1967. Mytene om The Velvet Underground er mange, og i motsetning til de fleste andre band har brorparten av dem rot i virkeligheten. Med mulig unntak av The Stooges, er det ingen band som har hatt større påvirkning på de kollektive oppfatningene om hvordan rock'n'roll-livet skal leves enn nettopp Lou Reed & Co. The Velvet Underground and Nico er basert rundt en typisk warholsk ikke-idé: Velvet Underground jammer mens Nico sitter på en krakk. Mens de fleste filmene Warhol regisserte i stor grad baserer seg på statiske tablåer og en demonstrativ ikke-utnyttelse av filmiske virkemidler, blir kamera her en aktiv deltaker i handlingen. Dermed blir The Velvet Underground and Nico en oppsikstvekkende rytmisk og dynamisk film. Vel, til Warhol å være, i alle fall.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.