Utstilling

Ad Hoc

Tradisjonen tro gir Visningsrommet USF det faglige ansvaret for en kort periode over til Kunsthøgskolen i Bergen – avd Kunstakademiet og vi får to gruppeutstillinger på rappen. Første del av perioden setter kunstakademiets fagstab sammen en utstilling med egne verk/produksjoner. Utstillingen viser arbeider av Arne Bakke, Lei Cox, Steve Dixon, HC Gilje, Patrick Entian, Karen Kipphoff, Morten Kvamme, Jon Arne Mogstad, Ellen Røed, Dag Thorkildsen, Jeremy Welsh. I dagens samtidskunstfelt som inkluderer nesten alle typer medier fra performance, elektronisk kunst, maleri, tegning, video, lydkunst til fotografi, ligger Kunsthøgskolen veldig godt an med lærere som har markert seg med kunstnerisk arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen viser ikke bare de mangfoldige mediene som er tatt i bruk, men også deres internasjonale bakgrunn. Kunstnerne kommer opprinnelig fra Norge, Sverige, England, USA og Tyskland. De kunstneriske holdningene som kommer til uttrykk i utstillingen er like spredt som mediene de uttrykker seg gjennom. Med uttrykk som spenner fra det spørrende, kritiske blikket som undersøker spørsmål knyttet både til kunst, kulturhistorie, politikk og samfunn, via det poetiske, romantiske, kontemplative synet på verden, til det dokumentariske helt nøkterne blikket får vi en variert og engasjerende utstilling. Utstillingens tittel AD HOC viser både til sammensetting av kunstnere, til at utstillingen har blitt arrangert på relativt kort tid og til at verkene i utstillingen dermed en slags “statusrapport” for det som fagstaben ved KHIB - Avdeling Kunstakademiet jobbe med akkurat her og nå. Vi kan vente oss en utstilling med et stuntaktig preg og noen visuell overraskelser. Andre del av perioden brukes av masterutdanningens koordinator Jeremy Welsh og hans førsteårs masterkull. Se egen informasjon om dette.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.