Film

Film: THE PERVERT'S GUIDE TO CINEMA Regi: Sophie Fiennes, Storbritannia/Østerrike/Nederland, 2006

THE PERVERT'S GUIDE TO CINEMA Forbered deg på å bli gjennomdissekert: The Pervert's Guide to Cinema er et must dersom du er interessert i film eller den menneskelige psyke. Filmen tar oss med på en heseblesende reise gjennom noen av filmhistoriens største verk. Med oss som guide har vi Slavoj Zizek, en slovensk psykoanalytiker og filosof som på lidenskapelig vis gir seg i kast med å knekke filmmediets kode. Zizek plasserer seg - bokstavelig talt - midt i noen av filmhistoriens mest kjente scener, og vender opp-ned på alt du trodde du visste om film, det være seg Alfred Hitchcock, David Lynch eller Trollmannen fra Oz (se egen omtale). "Jeg kan utdype en tankerekke dersom jeg kan illustrere den ved hjelp av en scene fra en film. The Pervert's Guide to Cinema handler først og fremst om hva psykoanalysen kan fortelle oss om film, sier Slavoj Zizek selv. Filmen består av tre deler. Del 1 utforsker grunnleggende freudianske konsepter som ego, superego og id ved hjelp av blant annet The Marx Brothers, og viser hvordan filmens visuelle språk kan tenne vårt innerste begjær samtidig som det holder det på trygg avstand. Del 2 tar utgangspunkt i filmens tradisjon for romantiske historier, og viser hva disse historiene forteller oss om den viktige rollen fantasi spiller i seksuelle forhold. Er du egentlig klar for å vite hva Hanekes Pianolærerinnen (se egen omtale) sier om fantasiene dine? I del 3 utforsker Zizek forholdet mellom illusjon og virkelighet, og spør seg hvorfor vi velger å tro på det vi ser på lerretet. Birgitte Rustad Wegener (CiO)/red.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.