Film

Film: IVAN DEN GRUSOMME, Del 2 Regi: Sergej M. Eisenstein, Sovjetunionen, 1943-46

IVAN DEN GRUSOMME På 1500-tallet ble fyrst Ivan av Moskva kronet til tsar av Russland. Den gamle russiske adelen, bojarene, gjorde motstand mot det nye fyrstedømmet. Ivans mektigste fiende var imidlertid hans egen tante, som ønsket at hennes sønn Vladimir skulle overta makten. Ivan giftet seg med Anastasia Romanova, og de fikk snart en sønn sammen. Da Anastasia ble syk, så Ivans tante sitt snitt til å forgifte henne. Under Anastasias begravelse kommer beskjeder fra ulike hold om bojarenes forræderi. Ivan føler at bare folkets tillit kan redde ham, og reiser til Aleksandrova for å vente på deres støtte. Ikke lenge etter strømmet folk til for å be tsaren vende tilbake. Vel hjemme i Moskva er Ivan fremdeles i konflikt med bojarene og de geistlige. Samtidig planlegger tanten å myrde ham for å få Vladimir kronet. Under en fest tvinger Ivan fetteren til å kle seg i hans klær. Dette fører til at tanten dreper sin egen sønn. Ivan gjenvinner sin styrke, og står atter frem som lederen av et samlet Russland. Ivan den grusomme avslører tydelig Eisensteins bakgrunn som teatermann. Den opprinnelige intensjonen var å lage filmen som en trilogi der hver del var strukturert etter klassisk tragedieform. Arbeidet ble imidlertid avbrutt da Eisenstein døde av hjerteinfarkt i 1948. Ivan den grusomme ble dermed bestående av kun to deler. På mange måter ble filmen et brudd med hans øvrige produksjon, fordi han beveger seg bort fra sjokkmontasjene han etablerte i Panserkrysseren Potemkin og Streik (begge 1925). Ivan den grusomme er bygget opp som en 5-akters tragedie. Bildene er intense og alt er meget forenklet og konsentrert. Med sin episke form og ekspressive billedstil ble første del regnet for en av 1940-tallets mest sentrale sovjetiske filmverk, og Eisenstein mottok Stalin-prisen for sitt arbeid. Del 2 ble derimot forbudt av politiske årsaker, og Eisenstein falt i unåde. Først etter Stalins død ble filmen lansert. Eisenstein hadde til hensikt å fremstille en syntese av vitenskapsmannen Ivan og den mer folkelige oppfatningen av tsaren. Han var stolt av sitt lands historie, og betraktet Ivan som det moderne Russlands far. "Vi vil bort ifra de gamle oppfatningene av Ivan den grusomme", skrev han. "Vi vil skildre ham slik han virkelig var - en mann besatt av statsideen. For denne ideen ofret han venner og tilhørighet, og skånet hverken seg selv eller andre." olep
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.