Film

Fargo, Joel Coen, USA 1996

Fargo Fargo utspiller seg i det sterkt skandinaviskættede Minnesota i 1987. Filmen starter med en tekstplakat som forteller oss at det vi nå skal se er en sann historie. Plakaten toner ut i hvitt, og ut av tåken dukker det opp en bil som tauer etter seg en tilhenger med en splitter ny, lysebrun bil. Den tilhører bilselgeren Jerry Lundegaard. Han er havnet i økonomisk uføre og planlegger å kidnappe sin egen kone for så å kreve løsepenger av sin styrtrike svigerfar. De to mennene han leier for å utføre jobben viser seg etter hvert å være ganske ubalanserte, og saken får langt større omfang enn Jerry hadde regnet med. Den høygravide politikvinnen Marge Gunderson blir satt til å etterforske det som skal bli en trippelmordsak. Med sin vaggende gange og tykke vinterklær minner hun mest om en pingvin, men hun klarer å skape orden i kaoset. I denne filmen vender Coen-brødrene tilbake til et enklere filmspråk enn det de brukte i sin forrige film Det store spranget (se egen omtale). Der sistnevnte innehar et hav av detaljer og referanser, er det landskapet som i all sin enkelhet er meningsbærende for handlingen og stemningen i Fargo. De dvelende bildene av et hvitt vinterlandskap gir assosiasjoner til ro og idyll. Under overflaten syder det imidlertidig av grådighet og aggresjon. Minnesota er spekket med innbyggere av skandinavisk herkomst. Språket i filmen inneholder hyppig bruk av uttrykk og gester som "yah" med påfølgende hoderisting og nikking. Noe som er spesielt festlig for oss nordboere. En del innbyggere i Minnesota tok det ikke like pent og følte seg latterliggjort. Dialekten var ifølge mange heller ikke korrekt gjengitt. Coen-brødrene selv hevdet at de var mest opptatt av å fremstille generelle menneskelige svakheter og at det aldri var meningen å henge ut et helt samfunn. De hevder at deres fremstilling av forbrytere er nærmere virkeligheten enn den hollywoodske klisjeen, hvor lovbryteren har fullstendig kontroll over situasjonen. De fleste forbrytere er ikke de skarpeste knivene i skuffen, det er derfor de så ofte blir tatt, ifølge Coen-brødrene. Coen-brødrene vender på flere måter hjem med Fargo. De kommer selv fra Minnesota og filmspråket og temaet minner om deres første film Blood Simple (se egen omtale). Coen-brødrenes sjangerlek er lett å få øye på i en film som Fargo, hvor skildringer av voldsomme handlinger ikke er uten komiske trekk.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.