Foredrag

Rein Bonus - Sigurd Tenningen om Peter Sloterdijk

"Jeg øver, altså er jeg" Sigurd Tenningen om Peter Sloterdijks filosofiske antropologi og mennesket som et øvende vesen

I forbindelse med *MELK Prod. / Marco Berrettini sine forestillinger har vi invitert Sigurd Tenningen til å holde et innlegg i forkant av visningen av IFeel2 av Marco Berrettini.

Peter Sloterdijk (f. 1947) er en tysk filosof med et bredt og stadig ekspanderende forfatterskap. Siden debuten Kritikk av den kyniske fornuft i 1983 har han utgitt et femtitalls bøker innenfor emner som estetikk, filosofisk antropologi, affektteori og politisk filosofi. Som tenker kjennetegnes Sloterdijk av en egen evne til å kombinere eksisterende tanketradisjoner med nye kunnskapsområder. Hans gjennomgående tilnærming er å foreta nylesninger av filosofi- og idéhistorien med utgangspunkt i aktuelle fenomener og problemstillinger, ofte i dialog med Nietzsche og Heideggers krisediagnoser. I hovedverket Sphären I–III (1998–2004) og i essayet I samme båt (1993, på norsk i 2017) utvikler han en rekke teorier om mennesket som et romdannende vesen. Sosiale, symbolske og fysiske rom omslutter oss og fungerer immuniserendemot ytre trusler og farer. Innenfor de beskyttende sfærene utvikler mennesket seg til et luksusvesen som øver seg i alt fra kunst og idrett til politikk og empati.

Sigurd Tenningen (f. 1982) er forfatter, kritiker og stipendiat ved Universitetet i Agder, der han skriver en avhandling om Tor Ulvens arkeologiske forfatterskap. Sammen med Jan Freuchen er han ansvarlig for utstillings- og publikasjonsserien Game of Life ved Kristiansand Kunsthall. Hans seneste utgivelse er novellesamlingen Appelsiniakomplekset (2017, s.m. Jan Freuchen). Tenningen har tidligere oversatt Peter Sloterdijks essay Regler for menneskeparken.


Gratis adgang.

 

 

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.