Konsert

Maks åpen - BIT 20 Ensemble med åpen øving

Bli med BIT20 når de finner frem til løsninger for hvordan de skal tolke Jed Curtis' "Images"

Jed Curtis’ Images fra 1962 er et grafisk partitur hvor en rekke linjer, prikker, ord, former og symboler flyter mystisk gjennom de fem linjene i et notesystem. Grafiske partiturer kan ofte virke rimelig enkle å spille, men i virkeligheten byr de på et mangfold av spørsmål og muligheter. Det betyr at utøverne er nødt til å engasjere seg i den overordnede ideen for verket, i tillegg til det musikalske uttrykket. Derfor kan et grafisk partitur også være krevende. I dette MAKS ÅPEN-arrangmentet, inviterer vi i BIT20 deg til å bli med oss når vi finner frem til løsninger for hvordan vi vil tolke dette gåtefulle stykket, som vi skal fremføre under 50-årsjubileet til Kunsthalle Düsseldorf senere i måneden.

Hvis du har spørsmål til ensemblet er dette en god sjanse til å stille dem; kjernen i MAKS ÅPEN er diskusjon og samhandling med publikum.
Spør hvem du vil om hva du vil!

OM MAKS ÅPEN:
MAKS ÅPEN er en åpen øvelse med BIT20 Ensemble, med publikumsinvolvering, som ble startet opp høsten 2016. Formålet med konseptet er å ufarliggjøre det som for mange kan føles som en utilnærmelig og vanskelig musikksjanger. MAKS ÅPEN-arrangementene er gratis og potensielt svært lærerike. Her får du ikke bare se hvordan prosessen frem mot konsert er, men du kan bidra aktivt. Ingen spørsmål er for banale. Lurer du på noe under øvelsen, kan du stoppe musikken og spørre. På MAKS ÅPEN er det publikum som bestemmer!
”Hvorfor lager du den grimasen på akkurat det partiet?”.
”Er det vanskelig å spille den lyden der?” – du retter spørsmålet til den du vil, og utøverne svarer.
Alle øvelsene har en moderator som geleider dere trygt gjennom opplevelsen.

BIT20 Ensemble web

Facebook event

 

--------

Jed Curtis’ Images is a graphic score from 1962 – a series of lines, dots, words, shapes and symbols that float mysteriously across the five lines of a musical stave. Graphic scores can often look deceptively easy to play, but in fact they invite a multitude of questions and possibilities that mean musicians have to engage with them conceptually and intellectually, as well as musically. For this reason, they can be very demanding. For this MAKS ÅPEN rehearsal, BIT20 invites you to come and join us as we search for solutions to the interpretation of this enigmatic piece, which we will be performing at the 50th Anniversary of the Kunsthalle Düsseldorf later this month.

If you have any questions, this is your chance to ask them – audience discussion and interaction is at the heart of our MAKS ÅPEN events. Ask anyone you want, about anything!

ABOUT MAKS ÅPEN:
MAKS ÅPEN is an open rehearsal with the BIT20 Ensemble, where the audience gets to be involved. The concept was initiated in the fall of 2016 with the purpose of opening up a music genre that for many is conceived as unapproachable and difficult. Our MAKS ÅPEN events are for free and is a great opportunity to find out how we put the music together!
Ask anything you like whenever you like. This is your chance to get answers to those questions you’ve always been too frightened to ask.
The MAKS ÅPEN rehearsals are always moderated.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.