Kunst

Utstilling Arabiske filmdager: Annensteds

Verk av kunstnere som har tilknytning både til Bergen og til den arabiske verden, enten gjennom opphav, livserfaringer eller kunstnerisk fokus: Nora Adwan, Kwestan Jamal Bawan, Malin Lennström-Örtwall og Soups&Stories

Vernissage i Visningsrommet USF torsdag 6. april kl. 17.00.

Dialog med Soups&Stories lørdag 12.00 - 15.00.

Utstillingen har åpent
- fredag 7. april kl. 17.00-22.00
- lørdag 8. april og søndag 9. april kl. 12.00 - 17.00

Det arabiske uttrykket في مكان آخر betyr "annensteds". Samtiden preges av ulike situasjoner der forflytning er en nødvendighet, og medfører som en konsekvens endringer i opplevelsen av hva det vil si å ha tilhørighet til steder. En identitetsmessig tilknytning til geografiske områder blir dermed mer sammensatt. Dette kommer også til uttrykk i samtidskunstens postnasjonale fokus, som retter det kunstneriske blikket mot politiske, økonomiske og kulturelle kontekster av globalt omfang.

Med den arabiske verden som utgangspunkt undersøker utstillingen "område" som begrep og områders politiske, metaforiske, sosiale, fysiske og følelsesmessige avgrensninger. På USF Verftet vil det 6-9 april vises verk av kunstnere som har tilknytning både til Bergen og til den arabiske verden, enten gjennom opphav, livserfaringer eller kunstnerisk fokus.

Utstillere: Nora Adwan, Kwestan Jamal Bawan, Malin Lennström-Örtwall og Soups&Stories.

Utstillingen في مكان آخر er kuratert av Jane Sverdrupsen i samarbeid med Arabiske filmdager. For en kort periode er utstillingen et sted for deltakerne på filmdagene og øvrig publikum å besøke som vil stimulere til refleksjon, og til deltakelse i direkte mellommenneskelig dialog. Utstillingen gir et innblikk i kunstneriske uttrykk som ytrer noe om regionen som både fremhever, og fremheves av, filmene som vises under Arabiske filmdager.

Om "Soups&Stories; Mitt skip er lastet med":
I denne dialogen spør vi hvilke assosiasjoner fra eget liv du får til uttrykket "annetsteds". Ungdommer i Bergen starter med å dele sine erfaringer, for deretter å sende stafettpinnen ut blant deltagere. Det serveres suppe.

Forslag til hvordan temaet kan tolkes:
-Hvor eller når rykkes du ut av din komfortsone?
-Hvordan tilhører man et område sosialt, fysisk eller følelsesmessig?
-Å høre til et område på avstand
-Kulturell nasjonal identitet,- konserverende nostalgi eller noe som gjør hverdagen meningsfull og trygg?
-Hvordan kan kulturell identitet åpne opp for universal solidaritet?
-Hva koster din identitet deg?
-Hva skal til for å føle felleskap med en fremmed kulturell identitet?

Dialog som metode:
Dialogen vi arrangerer er en undersøkende og eksperimentell gruppesamtale med en ikke-hierarkisk struktur hvor enighet ikke er målet. Målet er å skape en samtale der ny og nyansert innsikt om lokale og internasjonale saker kan oppstå. Deltagerne er fra ulike sosiale grupper og fra ulike aldersgrupper, for å få et innblikk i et mangfold av virkeligheter.

Soups&Stories er et dialogbasert kunstprosjekt som over flere år har eksperimentert med ulike metoder for dialog og erfaringsutveksling på tvers av etablerte sosiale grupper i Bergen. Prosjektet er initiert og drevet av Katrine Meisfjord og Gitte Sætre med oppstart i 2012. De senere år har flere kvinner innen ulike fagfelt vært aktive i prosjektet; Tonje Indrøy, Torill Wanvik Iversen, Shahnaz Amin Haaq, Mekdes Shebeta, Rita Agdal, Solvei Stoutland, Kwestan Jamal Bawan og Cagla Kulakac Solomon. www.meisfjord-satre.com

Soups&Stories er støttet av Stiftelsen 3,14, Bergen kommune, Kunstløftet, Billedkunstnernes Vederlagsfond og BEK

Arabiske filmdager, 6 - 8 april:
http://www.filmfrasor.no/arabiske-filmdager/bergen/
https://www.facebook.com/events/1375646509158466/

_____________________________________________________

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.