Scenekunst

BIT Teatergarasjen: Introduksjon til The Emancipated Spectator

Rein bonus: Jacques Rancières kommer til Bergen i juni, og her er en intro til hans kunstfilosofi generelt og «The Emancipated Spectator»/«Den Emansiperte Tilskuer» spesielt.
Hans Marius Hansteen fra Radikal Filosofi på UIB holder en introduksjon til Jacques Rancières kunstfilosofi generelt og «The Emancipated Spectator»/«Den Emansiperte Tilskuer» spesielt, et etter hvert folkekjært essay som utvider begrepet om tilskuerens rolle og et kunstverks politiske virkning.

Dermed er det duket for oppfriskning for gamle fans og innføring for nye, før selveste Rancière kommer til Bergen og Landmark 6. juni som en del av kunstnergruppen Altgårbra Agb sin arrangementsserie Tout Va Bien.

Rancière mener at tilskueren ikke er en passiv mottaker, men har i seg et politisk potensiale som kan frigjøres gjennom kunsten. Han gir oss grunnleggende og nødvendige spørsmål å stille i våre møter med kunstverket.

Tittelessayet i boken tar utgangspunkt i den tradisjonelt passive tilskueren, og drøfter deretter alternative og mer frigjørende (eller emansiperende) tilskuerstrategier, som teaterets performance og den deltakerorienterte estetikken. Deretter gir Rancières bok seg i kast med nærstudier av kjente og mindre kjente kunstverk.

«Den Emansiperte Tilskuer» er et hyppig referanseverk innenfor kunst- og litteraturkretser, og Jaques Rancière er i det hele tatt et hett navn for norske kunstnere og kunstinteresserte.

Arrangenmentet presenteres som en del av Rein bonus-serien til BIT Teatergarasjen og er GRATIS for alle.

Etter introduksjonen kan dere oppleve ivoriansk dansekunst med
Tapis rouge av Nadia Beugré & Seb Martel (CI/FR) i Studio USF kl. 19:00.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.