Scenekunst

BIT Teatergarasjen: Returner - Findlay/Sandsmark

Returner er en oppfølger til forestillingen fractured bones/ let’s get lost fra 2012

Findlay/Sandsmark er opptatt av prosess, samarbeid og variasjoner. Noen av arbeidene kan minne om Verdensteatret i miniatyr, men har alltid med seg elementer av dans eller koreografi. Returner er en oppfølger til forestillingen fractured bones/ let’s get lost fra 2012.

Returner er en blanding av installasjon og fremføring. Forestillingen utforsker begreper og kontraster mellom naturlig og syntetisk, indre og ytre, nærvær og fravær. Hensikten er å bringe publikum til en tilstand hvor vi kan oppnå å se lyd og høre bevegelse.

Returner is a companion piece to the company’s earlier work ‘fractured bones/ let’s get lost’, and examines notions and contrasts between the natural and synthetic, inner and outer and presence and absence. 

The performance installation worksto create moments of alchemy where one can perhaps see sound, and hear movement.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.