Kunst

Utstilling: Cecilia Jonsson - "Kjerneboring i dyp tid, en geologisk studie av grått"

Hvordan ser dyp tid ut? Cecilia Jonsson har laget en fotomikrografisk installasjon - en studie av farge, persepsjon og optisk forgrening mellom steinen, objektene og rommet. Det vi får se er fascinerende.

Stones possess a kind of gravitas, something ultimate and unchanging, something that will never perish or else has already done so. They attract through an intrinsic, infallible, immediate beauty, answerable to no one, necessarily perfect yet excluding the idea of perfection in order to exclude approximation, error, and excess. This spontaneous beauty thus precedes and goes beyond the actual notion of beauty, of which it is at once the promise and the foundation.

–Roger Caillois, in The Writing of Stones

Kjerneboring i dyp tid, en geologisk studie av grått er et tverrfaglig kunstprosjekt der kunstneren bruker vitenskapelige geologiske metoder for å utvinne, analysere og kategorisere mineralprøver. I søken etter berggrunnens nyanser av grå fargetoner har Jonsson arbeidet med mineralprospektering og hentet ut sylindriske prøvekjerner av stein ut fra det 2,5 milliarder år gamle grunnfjellet i Sør-Varanger.

For separatutstillingen på Visningsrommet USF, har Jonsson hatt residency-opphold på Norges Geologiske Undersøkelseslaboratorium i Trondheim, det hun arbeidet med diverse analyser og mikroskopering av borekjernene fra Sør-Varanger. Resultatene av undersøkelsene viser et tverrsnitt i biologi og historie, som presenteres gjennom fotomikrografi, skulptur, objekt og video.
I utstillingen møter vi steinens mikrostruktur og mineralske sammensetning, en studie av farge, persepsjon og optisk forgrening mellom seeren, objektet og rommet.

Prosjektets første del involverte en 170 meter dyp kjerneboring og en stedsspesifikk installasjon presentert på Prestefjellet for Dark Ecology i mai 2016. Prosjektet er støttet av The Dark Ecology Project, Norsk Kulturråds Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde og Statens utstillingsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Hilde Methi og Sonic Acts, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Lademoen Kunstnerverksteder og Arctic Drilling. Stor takk til Øystein Nordgulen, Rolf Lynum og Håvard Gautneb.

Cecilia Jonsson (SE/NO) utforsker grenselandet mellom mineralriket og levende organismer som både en metode for observasjon og som et medium. Hennes verk er ofte stedsrelaterende, kunstneriske tolkninger av empiriske og materielle fenomener i naturvitenskapen.
Jonsson har en mastergrad fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art program 2012. Hun har stil ut bl.a. på National Taiwan Museum of Fine Arts, Museum of Natural History i Venezia og Edifici Disseny Hub Barcelona. I 2014 var hun prisvinner i VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Awards for sitt prosjekt The Iron Ring, og 2016 vant hun Nederlandske BADAward med prosjektet Haem.

www.ceciliajonsson.com

Facebookevent

English:

Prospecting: A Geological Survey of Greys is an interdisciplinary art project that appropriates the scientific geological methods of extracting, analysing and categorising mineral specimens. Jonsson has worked with mineral prospecting, where she has taken out cylindrical rock-core samples out of the 2.5-billion-year-old primary rock in Sør-Varanger municipality outside Kirkenes, in search of the bedrocks shades of grey tones.

For the solo exhibition at Visningsrommet USF, Jonsson has had artist-residence at The Geological Survey of Norway’s’ laboratory in Trondheim, where she worked with various analyses and microscopy of the rock-cores from Kirkenes. The results of her exploration, is a cross-section through biology and history, presented as photomicrograph, sculpture, objects and video. In the exhibition, Prospecting: A Geological Survey of Greys the stone's microstructure and mineralogical composition meets a survey of colour perception and optical refraction between spectator, object and space.

Cecilia Jonsson (SE/NO) explores tensions between the mineral domain and living entities as both a method for observation and as a medium. Informed by methods used in the natural sciences, her works are often site-related, artistic interpretations of empirical material phenomena. Jonsson received her MA in Fine Art from Bergen Academy of Art and Design and The Nordic Sound Art program 2012. Her works has amongst others been shown at the National Taiwan Museum of Fine Arts, Museum of Natural History in Venice and Edifici Disseny Hub Barcelona. In 2014, she was awarded prize in VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Awards for her project The Iron Ring, and in 2016 she won the Dutch BADAward with the project Haem.

The first part of the project involved a 170 metres’ deep diamond rock-core drilling and a site-specific installation presented at Prestefjellet for Dark Ecology in May 2016. The project is supported by The Dark Ecology Project, The Arts Council Norway’s Cultural Fond, Fond for Sound and Image, The Norwegian state exhibition grant, The Association of Norwegian Visual Artist (NBK), Hordaland municipality and Bergen Municipality. The project was conducted in cooperation with Hilde Methi and Sonic Acts, The Geological Survey of Norway (NGU), Lademoen Kunstnerverksteder and Arctic Drilling. Special thanks to Øystein Nordgulen, Rolf Lynum and Håvard Gautneb.

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.