Kurs

Vestnorsk Filmsenter: Produsentkurs

Kurs for produsenter og produksjonsledere innen kort- og dokumentarfilm

Informasjon fra Vestnorsk Filmsenter:

MÅLGRUPPEN FOR DETTE KURSET ER FØRST OG FREMST PROFESJONELLE FILMARBEIDERE I STARTFASEN

Dette er et kurs for produsenter og produksjonsledere innenfor kort - og dokumentarfilm. Gjennom 2 dager skal kurset gi en god forståelse av prosessen rundt det å drifte et filmprosjekt, fra finansiering og produksjonsforb eredelse til ferdigstilt film. Herunder søknads - og finansieringsprosessen, ansvars - og rollefordeling mellom prod usent og produksjonsleder, kontraktsarbeid og rettighetsklarering, samt noe om lansering og distribusjon.

Målgruppe: Filmarbeidere som enten jobber som produsenter/produksjonsledere/koordinatorer/assistenter.

Søknad om deltakelse: Send en mail til elin@vestnorskfilm.no med kortfattet CV og en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta innen : torsdag 15. september .
Alle vil få svar innen en uke.
Påmeldingen ansees som bindende etter at plass er tildelt og vi forutsetter at man kan delta begge kursdagene .

Krav: Deltakere må ha noe erfaring fra filmproduksjon, det anbefales at man deltar med et relevant prosjekt som kan brukes som grunnlag for arbeidet under kursdagene. Deltakerne vil få utdelt materiell med relevant innhold til senere bruk.

Sted: Vestnorsk Filmsenter, 4. etasje på USF Verftet.
Tid: 29. og 30. september

Se mer detaljert info og påmelding til Vestnorsk Filmsenter på denne lenken.

Vestnorsk Filmsenter nettside.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.