Møte

Møteplass for musikk og film

Vestnorsk Filmsenter og BRAK samarbeider om dette kontaktpunktet mellom musikkkbransjen og fillmbransjen

Velkommen til en uformell arena hvor aktører fra de ulike bransjene samles for nettverksbygging og økt kunnskap om hverandre, samt for at nye samarbeid kan oppstå. Møteplassen kombinerer presentasjoner fra deltakerne selv med korte faglige innlegg fra relevante innledere fra musikk -og filmbransjen. For første gang er også skuespillerne og spillutviklerne invitert!
 
Arrangementet er lagt til fredagen under BIFF
Tid: 23. september kl. 17:30 – 20:45

Sted: Lokalene til Brak og Vestnorsk filmsenter, USF verftet, 4 etg.

Gå til påmeldingsskjema på Brak sitt nettsted.


Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.