Kunst

Cineart - Kunst i kinosalen

Et filmprogram kuratert av Ingrid Haug Erstad: To filmer som begge tar for seg historier om utviklingen av internett og ny teknologi

CineArt – kunst i kinosalen er et ferskt samarbeidsprosjekt mellom VISP og Cinemateket i Bergen der vi ønsker å bruke kinosalen til å presentere både norsk og internasjonal videokunst.

VISP er ansvarlig for innholdet gjennom at de inviterer en ny kurator til hvert program som får ansvar for å sette sammen programmene fra gang til gang. Dette programmet er kuratert av Ingrid Haug Erstad, og hun presenterer to filmer som begge tar for seg historier om utviklingen av internett og ny teknologi:

Aleksandra Domanović: FROM YU TO ME (2014), 34 min 32 sek.
Louis Henderson ALL THAT IS SOLID (2014), 15 min 26 sek.

From yu to me av Alexandra Domanovic forteller historien om internett i Jugoslavia, eller det som en gang var Jugoslavia. Filmen gir en fornemmelse av byråkratiet, politikken og arbeidet, knyttet til internettets fremkomst. I From yu to me ønsker ikke Domanović å blende betrakteren med internettets tilsynelatende uendelige kompleksitet, hun beskriver en arbeidskrevende og skjør prosess: Vi lærer at hele nasjonen Jugoslavia ble koblet til internett grunnet innsatsen til én kvinne (Jerman-Blazic), at Serbia på grunn av manglende interesse fra internasjonale administratorer ble nektet adgang til .yu domenet, at det tidlige internett ikke kunne lese jugoslaviske tegn, og at telesendere ofte ble rammet under krigen. Domanovic viser hvordan internett er knyttet til materiell infrastruktur og avhengig av menneskelig arbeidskraft, langt fra metaforer som«skyen»og forkortelsen IRL (in real life) som antyder at våre liv på nettet ikke er «ekte».

I All that is solid av Louis Henderson følger vi kunstneren mens han søker igjennom filmer og funnet materiale, lenker, tekst og bilder på skjermen – vi ser bilder fra Agbogbloshie; verdens største avfallsplass for ulovlig eksporterte avdankede datamaskiner og elektroniske komponenter fra Vesten, skjøvet ut av syne og til Ghana. Her gjenvinnes datamaskinene og delene av unge menn som bryter ned og brenner plast for å trekke ut edle metaller. Metalletblir så solgt, smeltet og gjort til nye gjenstander som skal selges – et merkelig system for resirkulering, en slags kolonial gruvedrift i revers, hvor afrikanere søker etter mineralressurser i europeiske materialer. Gjennom å vise disse tunge prosessene understreker All that is solid hvor viktig det er å avskaffe den kapitalistiske myten om nye teknologiers immaterialitet og avsløre vekten som binder «skyen»til jorden.

Om CineArt
Det kan bli vist både lengre filmer, flere kortfilmer eller en kombinasjon av dette. Kuratoren – eller en stedfortreder der kuratoren er forhindret fra å være der – vil introdusere programmet sitt gjennom en presentasjon av verkene og kunstnerne.

Dagens videokunst spenner fra verk og uttrykk som ikke ligger langt unna store filmproduksjoner til verk som tar lange steg utenom tradisjonell historiefortelling. Vi ser i økende grad at videokunst vises, og får mye oppmerksomhet, på store internasjonale utstillinger og at det opprettes egne visningsrom utelukkende for sjangeren.

Kuratorene står helt fritt i sin tilnærming til oppgaven. De kan både gjøre dypdykk i arkivene for å hente frem skjulte skatter fra historien og/eller presentere det nyeste og mest anerkjente innen samtidskunsten. CineArt – kunst i kinosalen vil by på et variert kunstprogram. Fellesnevneren for alle filmene som vises er at de blir presentert med optimale visningsforhold for både lyd og bilde – på stort lerret i en mørk kinosal.

God kunstkino-opplevelse!

Om kuratoren
Den som har fått æren av å være først ut i vår nye programserie er kuratoren Ingrid Haug Erstad som arbeider i Bergen og Berlin. Hun er en av initiativtakerne bak Utstillingsguide for Bergen og er med å drive det kunstnerdrevne visningsstedet Tag Team studio i Møllendalsveien.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.