Kunst

Utstillingsåpning: Smak av bok

10 billedkunstnere har undersøkt bokens metaforiske og sensoriske muligheter gjennom temaet SMAK AV BOK

Utstillingen vises t.o.m søndag 28. august.
Åpent hver dag kl. 14.00 - 19.00.
Gratis adgang.

Kunstnerne skriver:
"Utstillingen viser boken i skjæringsfeltet mellom massekommunikasjon og hellig objekt.

Temaet henter inspirasjon fra Esekiels bok, der Herren ber Esekiel ” …lukk opp munnen og et det jeg gir deg.” Herren gav Esekiel en bokrull. På den stod det skrevet klagesanger, sukk og vedrop. Esekiel åt den, og den smakte søtt som honning.
Tekstbildet og dets fysiske bærere; steintavlen, papyrusrullen og boken, har siden historiens morgen hatt en magisk tiltrekning på oss. De er objekter som har makt over oss, som forbinder oss med fortiden, og gir oss gudommelige løfter.

Kunstnerboken har vært gjenstand for en voksende interesse de siste årene, både lokalt og internasjonalt. Dette ser vi manifestert blant annet gjennom de mange artists books fairs som har etablert seg, eksempelvis Bergen Art Book Fair. Kunstnerbokgenren er vidtfavnende. En stor andel av det som har vært laget og vist er trykkeriprodusert, har en kjent form og ofte en konseptuell tilnærming. Som Anslam Kiefer’s bokhylle med tyngde viser, kan mediet også bety lidenskap, sanselighet og overskridelse. Vår interesse er knyttet til bokens vide sensoriske appell både på et materielt og metafysisk nivå. Dette reflekteres i deltakernes arbeider.

Ved å ha en mindre gruppe har vi ønsket å legge til rette for at bøker kan utfolde seg, det være seg mot installasjon, det skulpturelle eller det performative. Alle arbeid vil være nye produksjoner, og Visningsrommet USF, Bergen vil være premierested for denne utstillingen. Utstillingen skal så videre til Stormen i Bodø (november 2016), og til Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde (2017).

Deltakende kunstnere er Dino Dikic, Kurt Johannessen, Sarah Jost, Imi Maufe, Rita Marhaug, Håkon Holm-Olsen, Julie Lillelien Porter, Randi Annie Strand, Elisabet Alsos Strand og Anja Ulset.

Utstillingen er støttet av Bergen kommune, Norske Kulturråd og Vederlagsfondet.

For mer informasjon om prosjektet, bakgrunn, deltakende kunstnere og kunstneriske arbeider, se nettstedet: http://www.codexpolaris.com/

Prosjektet er initiert og organisert av Rita Marhaug, Imi Maufe og Randi Annie Strand."


A group of 10 artists present new work using artist's books as a starting point, everything from mass communication to the book as a holy object, with an emphasis on book's sensory and physical possibilities.
Read more here http://www.codexpolaris.com/taste-of-book.html

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.