Konferanse

Byutvikling og kultur: Hvordan skaper vi en god by

Hvem vinner i den offentlige debatten? Hvor blir det av kulturlivet og arkitektene når politikerne skal ta avgjørelser?

Dagen før den første utgaven av den nye festivalen Vill Vill Vest setter vi byutvikling og kultur på agendaen. Flere kulturaktører står bak samarbeidet og arrangementet er gratis og åpent for alle.

Status 2016
Frode Bjerkestrand (Kulturredaktør i BT): Hvem vinner i den offentlige debatten? Hvor blir det av kulturlivet og arkitektene når politikerne skal ta avgjørelser? Og hva skjer når utbygger ikke følger opprinnelige planer?

Bykamp
Nicolai Strøm-Olsen (Forfatter og redaktør for KUNSTforum): Kan kulturlivet lykkes uten et dynamisk næringsliv i sentrum?

Kulturindustri i Århus
Infrastruktur og musikkøkonomi: Hvordan kan Aarhus bygge opp under en enda større kulturindustri? Med John Fogde (Northside Festival) og Jesper Mardahl (Promus/Music City Aarhus)

Kultur, motkultur og arkitektur
Lars Pedersen (MAD arkitekter)

Helhetlige planer
Tidligere KODE-direktør Erlend Høyersten (ARos) deler sine meninger om kultur og byutvikling.

Debatt: Byutvikling i Bergen - På stedet hvil?

  • Anna Elisa Tryti (Byråd for byutvikling i Bergen)
  • Tone Merete Takvam (Byantikvaren)
  • Aashild Grana (Rektor ved KHIB)
  • Erlend Høyersten (Aros) 
  • Siren Sundland (Sparebanken Vest)
  • Moderator: Hilde Sandvik (Broen xyz)

    Flere innslag kommer.

    Se også facebookevent: https://www.facebook.com/events/897579537012796/
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.