Kunst

Utstilling: Lisa Him-Jensen & Filippa Barkman

"Ascent" er andre del av dette kunstneriske samarbeidet med tegninger, collager og tekster. Åpent kl. 12 - 17 (20 torsdag). Mandag lukket. Gratis adgang.

ASCENT

Denne linjen skildrer tomrommet innenfor

Denne linjen markerer grensen mellom mørke og lys

På den ene siden er virkeligheten denne

På den andre siden er virkeligheten en annen

Hvor du havner

Er avhengig av hvordan du fordeler vekten

Er avhengig av hvilken verden du våkner opp til

Når du ser ned vet du at det går utfor

Når du ser opp gjør du ikke lenger det

To kunnskaper

Og begge to og ingen av dem er sann

Denne linjen skildrer materien innenfor

Denne linjen markerer grensen der mørket inverterer, blir til sin motsetning


Ascent er en utstilling av Filippa Barkman og Lisa Him-Jensen. Den er en videreføring av et kunstnerisk samarbeid som siste gang fant sted på Galleri Langegården i 2013, da som utstillingene Nattleksjon/Versus. Ascent består av tegning, collage og dikt – mange separate elementer som alle er utforskninger av lys og mørke.

Filippa Barkman arbeider med tegning, maleri og skulptur. Hennes motiver beveger seg innenfor figurative tradisjoner med surrealistiske fortegn og drøfter temaer om identitet og forgjengelighet. Karakterene fungerer som metaforer for emosjonelle tilstander, der de lager et motsetningsfylt uttrykk og pendler mellom forskjellige sinnstilstander. I 2016 stiller hun også ut på Konsthallen/Bohusläns Museum.

Lisa Him-Jensen arbeider med collage, maleri, tegning og poesi, og fremfor alt med hybridformer av disse. Hennes prosjekt befinner seg mellom språk og billedspråk, der ordene kan være del av billedkunsten eller ha egen eksistens, f.eks. som kunstnerbok eller diktsamling. Bildene står vanligvis for det drømmende, ordene for det saklige. I 2016 kommer dikt fra Nattleksjon og Reisedagbok ut i debutantantologien Signaler, som utgis av Cappelen Damm.

Arbeider av, og informasjon om, kunstnerne finnes på: filippabarkman.com og lisahimjensen.com, lisajaninahimjensen.com.

Utstillingen er støttet av Konstnärsnämnden, Bergen kommune og Norsk Kulturfond.

Utstillingen åpner fredag 15. april kl. 18.00. Vises til søndag 24. april.

Se alle utstillingene i Visningsrommet USF våren 2016

ENGLISH:

ASCENT

This line depicts the void within

This line marks the boundary between darkness and light

On one side reality is this

On the other side reality is another

Where you find yourself

Depends on how you distribute your weight

Depends on what world you wake up to

When you look down, you know it’s heading downhill

When you look up, you don’t

Two pieces of knowledge

Both of them and none of them is true

This line depicts the matter within

This line marks the boundary where darkness inverts, turns into its opposite


Ascent is an exhibition by Filippa Barkman and Lisa Him-Jensen. It is the product of a collaboration, which last time materialized in 2013, then as Nattleksjon/Versus at Galleri Langegården. Ascent features drawing, collage and poetry – many separate elements, all of which are explorations of light and darkness.

Filippa Barkman works with drawing, painting and sculpture. Her work is situated within a figurative tradition with surrealist overtones, where themes like transience and identity are central. Her characters stand as metaphors for emotional states – often conflicting ones – and oscillate between different expressions and states of mind. In 2016, her work will also be shown at Konsthallen/Bohusläns Museum.

Lisa Him-Jensen works with drawing, collage, painting and poetry, and with various hybrids of all of them. Her projects take place between visual art and language, where the words may be part of a picture, or have an existence of their own, e.g. as an artist’s book or a book of poetry. In 2016, some of her written work will be part of Signaler, published by Cappelen Damm.

Work by, and information about, the artists are to found at: filippabarkman.com and lisahimjensen.com, lisajaninahimjensen.com.

The exhibition is supported by Konstnärsnämnden and Norsk Kulturfond.

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.