Film

Tarvelige, heslige og vemmelige

I et skur på en høyde over Roma bor en familie bestående av minst tjue medlemmer. Familiens overhode, Giacinto, er en skruppelløs tyrann, blottet for samvittighet og sosial intelligens.

Cinemateket USF
Onsdag 13. april kl. 18.00
Torsdag 14. april kl 20.00
Kr 80 ordinær
(Klippekort med 10 billetter kr 600)
Billettsalg ved inngangen like før visning

I et skur på en høyde over Roma bor en familie bestående av minst tjue medlemmer. Her lever fire generasjoner i ett rom. Familiens overhode, Giacinto, er en skruppelløs tyrann, blottet for samvittighet og sosial intelligens. Hans daglige gjøremål består stort sett i å hundse den lite tiltalende hustruen, krangle med den invalide og senile moren, samt oppdra det yrende avkommet med rent fysiske avstraffelsesmetoder – noe som blant annet involverer haglgevær. Giacinto makter lenge å opprettholde sitt tyranniske grep om familien, men da han begår den hjerteløse handlingen å entre ektesengen med et nyervervet, dvaskt konesubstitutt går han over streken: Familien går sammen om å hevne morens krenkede ære.

I Italia er det laget mange filmer om kårene til de såkalte ”sotto-proletariato” – slumbefolkningen som ikke engang har en jobb hvor de kan bli utnyttet. Neorealismen og senere Pasolini skildret denne tilværelsen, men gled gjerne over i romantisering. Scola kritiserte denne glorifiseringen, og har med Tarvelige, heselige og vemmelige laget et nådeløst portrett av mennesket. Han har nok medfølelse med dem som havner i den ytterste fattigdom og fornedrelse, men han har ingen illusjoner om at de som er økonomisk underlegne nettopp derfor er moralsk overlegne. Som han sier: ”De utstøtte som lever i samfunnets utkant under verst mulige forhold blir naturligvis verre enn alle andre mennesker.”

olep

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.