Konferanse

Bergen Assembly konferanse: The Infrastructure Summit

I løpet av denne to dagers konferansen skal internasjonalt anerkjente forfattere og kunstnere legge fram freethoughts kreative utforskning av infrastruktur for Bergen Assembly

Hvordan er infrastrukturen i kunsten og kulturen i dag? På hvilke måter er kunstens infrastruktur en del av den generelle tilstanden i den globale produksjonen når det gjelder utnyttelsen av, bruken av og sløsingen med våre felles ressurser?  Hvordan kan vi tenke nytt om infrastruktur og ilegge begrepet ny mening som er relevant for verden i dag, som preges av enorme økonomiske forskjeller, seiglivet kolonialisme, økologiske katastrofer, vedvarende krig, voldelige opprør og folkevandringer?

The Infrastructure Summit innleder til dialog mellom noen av verdens ledende tenkere, forfattere og kunstnere som jobber med spørsmål rundt materiell og immateriell infrastruktur. Diskusjonene skal ledsages av intensive samlinger rundt ulike aspekter av freethoughts forskning på infrastruktur – spesielt prosjektene End of Oil, Shipping and the Shipped og Museum of Burning Questions.

Tidspunkter og påmelding annonseres senere.


Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.