Scenekunst

BIT Teatergarasjen: Melting - Amund Sjølie Sveen / Slagr

Del 2 av Sveens beskrivelser av forløpet til den nyliberale økonomien, nå med akkompagnement av Slagr sine tradisjonelle strengeinstrumenter og en installasjon av isblokker som dessverre har smeltet og blir erstattet av en annen installasjon

Alle vet at isen smelter. På engelsk sier man også at økonomien smelter når den går inn i en nedgangstid eller krise. Man kan også si at samfunnet, velferdssystemet, sosiale relasjoner eller offentlig kunststøtte smelter når disse elementene omdannes eller brytes ned.

Mekanismene i slike nedsmeltinger knytter seg til kapitalismen. Jakten på profitt fører til en stadig endring av produksjonsmilder og produksjonsforhold, som endrer samfunnet kontinuerlig, og brer seg over hele kloden. Effekten er som det heter med Karl Marx sine ord at «All that is solid melts into air». Marx forutså ikke at tundraen, pol-isen og breene ville smelte, men klimakrisen henger nøye sammen med de kontinuerlige krisene i økonomien som han beskrev.

Melting er en videreføring av Economic Theory for Dummies, hvor Sveen beskriver forløpet til den nyliberale økonomien, som effektivt har trumfet gjennom et globalt system av fri handel og ubeskyttede arbeidsmarkeder siden midten av 1970-tallet. Økonomen Karl Polanyi har beskrevet hvordan det «frie markedet» ble tvunget gjennom etter den industrielle revolusjon, og hvordan det førte til to verdenskriger. Utviklingen av velferdsstaten etter andre verdenskrig innebar et unntak, med noenlunde stabil regulering av økonomien, men hverken natur eller klima har hatt noen plass i disse systemene.

Sveen adresserer disse utfordringene muntlig, samtidig som han åpner for et mer poetisk refleksjonsrom ved hjelp av bandet Slagr, som spiller sakte, meditativ norsk tradisjonsmusikk på strengeinstrumenter, og en scenografisk installasjon.

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.