Film

PRESS PLAY ON TAPE - DEN STORE DATASPILLDAGEN - FRA PONG TIL L.A. NOIRE

TI TIMER MED SPILLING, FOREDRAG, FILM OG PREMIERER

Cinemateket er en institusjon som befatter seg med levende bilder. Først og fremst dreier det seg om film - det var jo som kjent dette som var årsaken til at det første cinemateket i sin tid ble opprettet, - men tidvis utvider man perspektivet til også å omfatte videokunst og TV. Og det samme er praksis på de aller fleste cinemateker rundt om i verden.

Det finnes dog én type levende bilder som så å si aldri blir gjenstand for cinematekenes oppmerksomhet - en type levende bilder som i løpet av de siste tiårene har vokst seg til å bli det eneste mediet som kan måle seg med film og fjernsyn når det gjelder utbredelse, popularitet og innovasjon. Vi snakker selvfølgelig om spill. Dataspill, TV-spill, videospill - kall det hva du vil. Det handler uansett om det samme: Mer eller mindre avansert grafikk på en skjerm som brukeren styrer med et tastatur, en spillkontroll eller en annen sinnrikt uttenkt innretning.

Siden "Pong"» populariserte fenomenet tidlig på 70-tallet har spillteknologien gjennomgått en rivende utvikling. På snaue førti år har spillene gått fra å være abstrakte og simplistiske representasjoner av banale aktiviteter til å bli komplekse og uoversiktelige virtuelle verdener som engasjerer et internasjonalt nettverk av et ukjent antall millioner spillere verden over. Når Cinemateket nå tar tak i spillhistorien begynner vi derfor med både den spede begynnelsen og den siste utviklingen.

21. mai setter vi derfor av en hel lørdag til foredrag, diskusjoner, demonstrasjoner, konserter og - selvfølgelig - spilling av og om spill. Tormod Husebø fra studentradioens spillprogram Hardcore holder foredrag om spillkonsollenes utvikling; kinomaskinist og Put Your Hands Up For Neo-Tokyo-grunnlegger Njål Paulsberg holder et konsertforedrag om Commodore 64-musikk, og spillforsker Kristine Jørgensen kommer fra universitetet for å snakke om hvordan film og spill er i ferd med å smelte sammen, med utgangspunkt i det etterlengtede "L.A. Noire". For å sette en ekstra ramme rundt arrangementet, viser vi to publikumsfavoritter som begge tar for seg spillenes tidlige fase: Steven Lisbergers Tron og Seth Gordons The King of Kong.

Dessuten blir det anledning til å teste ut spillkonsoller fra 80- og 90-tallet på 4K-projektoren! Her er det bare å ta med sine gamle spill og konsoller og møte opp. Vi gleder oss til å la publikum ta kontroll over det som skjer på lerretet.

Endelig program, samt tidspunkter kunngjøres på Cinematekets nettsider, i medlemsmail og på eget reklamemateriell i god tid før arrangementet.

red.

 

Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.