Film

Rekonstruksjon, av Théo Angelopoulos

Rekonstruksjon Theo Angelopoulos’ studier i Paris under den kjente etnografen og dokumentaristen Jean Rouch kommer til syne i hans første langfilm. Han drar i Rekonstruksjon veksler på en historie fra virkeligheten: En mann vender tilbake fra et arbeidsopphold i Tyskland for så å bli myrdet av sin kone og hennes elsker. Gjennom den obskøne historien presenterer Angelopoulos en bred sosial og antropologisk kommentar til den greske landsbygdens forfall – og som konsekvens av dette, forfallet av den greske folkesjel. Regissøren har selv uttalt i et intervju at "landsbygden er en verden i miniatyr. Den gamle greske landsbygden hadde en sjel full av arbeid, lek og fest. De greske landsbygdene begynte å avfolkes rundt århundreskiftet, men det var andre verdenskrig og den påfølgende greske borgerkrigen som for alvor ødela landsbygdens virkelighet. Hele vår måte å leve på ble forandret av disse to katastrofene". Han forklarer videre at krigene blant annet førte til at 500 000 greske menn dro til Tyskland, USA og Australia som gjestearbeidere. Dette førte til at mennene forsvant fra landsbygden, og lot kvinnene være igjen. Med alle disse forandringene begynte landsbygdens sjel å dø. Allerede med denne første filmen fikk publikum et forvarsel om det som skulle bli en genuint personlig filmskaper. Scenen hvor ektemannen Costas kommer tilbake til Epirus etter sitt opphold som gjestearbeider, er inspirert av en episode fra Angelopoulos’ eget liv: Da hans far ble arrestert levde regissørens familie i uvisshet i måndedsvis, helt til faren plutselig dukket opp igjen. Man hadde helt til dette vært sikker på at han var blitt henrettet. Rekonstruksjon er filmet i et sparsomt og strengt høy-kontrast svart-hvitt. Filmens elliptiske og ikke-sekvensielle narrative struktur uttrykker en slags fremmedgjorthet overfor arbeideren Costas’ skjebne, som igjen skal gi uttrykk for skjebnen til en hel kultur. En film-i-filmen-struktur, visuelt repetert gjennom bildet av Costas’ hjemkomst i begynnelsen og slutten av filmen, understreker den moderne tids realitet med destruktive sykluser av migrasjon og familieoppløsning som fortsetter å utmatte gresk identitet og landsbyliv. Ved å trekke en parallell mellom den geografiske og moralske ensomhet hos en forlatt og forsømt kone, og en landsbys sørgelige forfatning, reflekterer Angelopoulos’ film et nasjonalt samtidstraume som har sin basis i kulturell rotløshet og en kollektiv historie som er på vei til å bli glemt.
Tilbake til programmet

Billetter til arrangementer på USF kjøpes på forsalg eller i døren. Se informasjon i oppføringene til det enkelte arrangement. Bevegelseshemmede har egne parkeringsplasser foran bygningen og enkel adkomst til alle scenene. USF Verftet har ikke ansvar for salg eller refundering av billetter eller programendringer som arrangør gjør.