DEN EKSTREME HUMANISMEN - UBEHAG PÅ FILM

Cinemateket starter filmåret 2014 med sjokk og sterke bilder. Under programtittelen “Den ekstreme humanismen - ubehag på film” vises åtte overskridende filmer

Antichrist 317

Da regissøren Gaspar Noés “Irreversible” ble vist for festivalpublikummet i Cannes 2002 besvimte folk. Flere hundre forlot salen. Fremover i det nye årtusenet kom enda flere ekstremfilmer, og den nye bølgen ble ledet av kunstfilmregissører som bl.a. Catherine Breillat, Bruno Dumont og nevnte Gaspar Noé.
I januar viser Cinemateket i Bergen disse åtte filmene:

- IRREVERSIBLE, regi Gaspar Noé 2002:
Tirsdag 7. januar kl. 18.00 / torsdag 9. januar kl. 21.00
- HOLY MOTORS, regi Léos Carax 2012:
Tirsdag 7. januar kl. 21.00/ onsdag 8. januar kl. 18.00
- BAISE-MOI, régi Coralie Trinh Thi/Virginie Despentes 2000:
Søndag 12. januar kl. 21.00 / tirsdag 14. januar kl. 19.00
- HUNDEDAGER, regi Ulrich Seidl 2001:
Onsdag 15. januar kl. 19.00 / torsdag 16. januar kl. 21.15
- PIANOLÆRERINNEN, regi Michael Haneke 2001:
Søndag 19. januar kl. 21.00 / tirsdag 21. januar kl. 18.30
- HELVETES ANATOMI, regi Catherine Breillat 2004:
Onsdag 22. januar kl. 19.00 / torsdag 23. januar kl. 21.00
- ETT HÅL I MITT HJÄRTA, regi Lukas Moodyson 2004:
Søndag 26. januar kl. 21.15 / tirsdag 28. januar kl. 19.00
- ANTICHRIST, regi Lars von Trier 2009:
Onsdag 29. januar kl. 19.00 / torsdag 30. januar kl. 21.00

Alle filmer kr 40 for medlemmer / kr 80 for ikke-medlemmer.
Medlemsskap kan kjøpes ved inngangen. Billettsslget starter utenfor kinosalen like før visning.

FOREDRAG tirsdag 7. januar kl. 20.00 i kinosalen:
Filmviter og professor i visuell kultur Asbjørn Grønstad holder et 45 minutters foredrag med utgangspunkt i Holy Motors, en film som på flere måter gjør selve overskridelsen – av identitet, normer, sjangerforventinger, mediering og formspråk – til sitt hovedanliggende. Holy Motors representerer imidlertid også noe mer. Den nøyer seg ikke med å tøye grensene for hva vi kan tåle av sjokkeffekter og grafiske provokasjoner, men redefinerer også rammene for hvilke opplevelser filmmediet fremdeles kan gi oss. Tematisk vil foredraget kretse rundt betingelsene for autentisk erfaring i en tid hvor en stadig større del av vår livsverden blir styrt av kommunikasjonsteknologier og virtuelle operatører, en problematikk regissøren selv har angitt som bakgrunn for filmen.
Foredraget er gratis for medlemmer, og koster kr 40 for andre.